Çalışma Saatleri
09:00 - 18:00

Veri depolama sistemleri,tüm verilerin doğru sıralama ile sağlıklı depolanmasını, rutin birikimini,etkin iş sürekliliğini ve yedeklemeyi sağlamakta; verinin yaşam döngüsü yönetimini ve kesinti olmaksızın geri dönüşümünü temin etmektedir. Evrensel Teknoloji, sunduğu uçtan uca çözümlerinin önemli bir parçası olan veri depolama sistemleri ile, ihtiyaca göre,en küçük depolama sunucusundan en büyük veri merkezine kadar veri depolama gereksinimlerinizin karşılanması adına, ihtiyaçlarınıza yönelik, etkili, hızlı, doğru ve verimli çözümler sunabilmektedir. Evrensel Teknoloji, bir alarm durumunda karşılaşabileceğiniz sorunları önceden tespit ederek yaşanabilecek veri kayıplarının önüne geçilmesini, alarm durumlarına hazırlıklı olmanızı ve iş akışınızın kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Olağanüstü durum stratejiniz ile, olası risklerin tanımlanması ve önceliklerine göre sıralanması,

Evrensel Teknoloji olarak olağanüstü durum ve yedekleme çözümlerinde; iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut iş uygulamalarının analiz edilmesi BT altyapısının uyum sağlaması, olağanüstü koşullarının gözlem ve analiz çalışmalarını yapmaktayız.

Söz konusu veri sahibi kurumun öncelikleri göz önünde bulundurularak risk haritaları ve önlemleri belirlemekteyiz. Verilerin hızlı ve hatasız yedeklenmesi ve gerektiğinde hızlı ulaşım sağlanmasını en az veri kaybının engellenmesi kadar önemsiyoruz.