Çalışma Saatleri
09:00 - 18:00

Şirketlerin kendi faaliyet alanlarına odaklanarak, bunun dışında ihtiyacı olan iş performansını alanında uzmanlaşmış başka bir firmadan sağlamasında dış kaynak hizmeti ya da bilinen diliyle outsourcing denir.
Outsourcing hizmetler işletmelere ;
* İşletme giderlerini düşürmek ve denetlenebilir kılmak,
* Firmayı temel yeteneğinde daha fazla geliştirmek,
* İçerideki personelden kendi yeteneklerinde maximum fayda sağlamam, outsource personel ile daha fazla kaynağa erişmek,
* Olası riskleri paylaşmak,
gibi konularda destek sağlar.