Çalışma Saatleri
09:00 - 18:00

Günümüzde bilgi ve teknoloji çağının en önemli sorunlarından biri teknolojik atıklardır. Artan nüfus ve ihtiyaçlara paralel olarak hızla gelişen endüstri ve teknoloji kullandığımız elektronik ve elektrikli olarak adlandırdığımız e-atık hacmini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu atıklar bünyelerinde bulundurdukları klorlu solventler, bromlu alev geciktiriciler, PVC, ağır metaller, plastik ve gazlar, kurşun, civa ve kadmiyum gibi toksik maddeler sebebiyle çevre ve insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır.

Teknoloji her geçen gün ilerlerken her teknoloji firmasının doğaya saygılı olması ve koruması gereklidir. Evrensel Teknoloji kurmuş olduğu geri dönüşüm ağıyla üretim sektörüne teknolojik ürünleri geri kazandırır.
Bilişim teknolojileri ürünlerinizin yeniden kullanılabilecek olanlarının toplanması, stok yönetimi, lojistik ve tadilatı işlemlerinin yanı sıra geri dönüşüm aşamasında da yardımcı olur.

Hizmetin Sağladığı Avantajlar

  • Fazla BT varlıklarının piyasa değerinin serbest bırakılması.
  • BT envanterleri dışındaki fazla ekipmanın aktarılarak karmaşık görevlerin işlem dışı bırakılması.
  • Hassas ve özel verilerin korunması, yerel politikalar ve endüstri/hükümet yönetmeliklerine uygunluğun kolaylaştırılması.
  • Kurumunuzun kendi denetim ve yasal gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olacak raporların oluşturulması.
  • Kullanılmış elektronik ekipmanın uygun şekilde kullanımı ile ilgili karmaşıklığın yönetilmesine yardımcı olunması.
  • Geri dönüştürme uygulamalarının çevreye duyarlı bir şekilde yapılması.
  • Son kullanıcıdan büyük kurumlara kadar HP ürünü olan veya olmayan cihazları kapsaması.
  • Organizasyonunuzun varlıkları envanterinizden çıkarmasına olanak sağlayan komple anahtar teslim bir programa sahip olması.