Çalışma Saatleri
09:00 - 18:00

Proje Yönetimi

Bilgi Teknolojileri ile iç içe yaşamanın bir getirisi olarak organizasyonlar, kendi kurumsal ihtiyaçları veya hizmet verdikleri kitlenin ihtiyaçlarına yönelik sayısız proje gerçekleştirmektedir. Yeni ürün, hizmet ve süreçlerin tasarımı, güncelleme ve revizyonlar gibi oldukça geniş bir çerçevesi olan Proje Yönetimi titizlik ve bilgi birikimi gerektiren önemli bir disiplindir.

Çözüm ortaklarımız projelerini organize ederken ;

 • Proje kapsamının tanımlanması,
 • Görev listelerinin oluşturulması,
 • Görev zamanları ve takviminin oluşturulması
 • Proje bütçe denetimi,
 • İnsan kaynakları yönetimi,
 • Risk planının yapılması,belirlenen risklerin nitelik ve nicelik çözümlemelerinin yapılması,
 • Proje sırasında oluşabilecek değişikliklerin planlanması, belirlenmesi ve uygulanması
 • Projede görevli ekibin iletişim ağının oluşturulması,
 • Tüm yazılım donanım ihtiyaçlarının temini,
 • Proje aşamalarının birbirleri arasındaki ilişkilerin ve geçişlerinin organizasyonu,
 • Tüm proje sürecinin temini.

Kurulum Hizmetleri

Organizasyonların ihtiyacı olan doğru tasarlanmış, etkin ve esnek alt yapının dizaynı, sistemlerin sürekliliğinin sağlanması ve performans değerlerinin optimum seviyelerde tutulabilmesi amacıyla Kurulum Hizmetleri vermekteyiz.

Tecrübeli ekibimiz ile en basit mimarilerden, kompleks ve kritik sistemlere kadar tüm yapılarda katma değerli kurulum servisleri ile bilgi teknolojilerinin tüm yazılımsal ve donanımsal sistemlerinin implamantasyonunu sağlıyoruz. Verimli, güvenli, doğru teknolojiler ve yetkin insan kaynaklarının birleşimi ile imza attığımız tüm kurulum projelerinde global standartlarda, optimum sistemleri hayata geçiriyoruz.

Kurulum hizmetlerimiz; donanımsal ve yazılımsal katmanlarda planlama, devreye alma, yenileme/güncelleme/geliştirme, işletme ve yönetim gibi, kurumların ihtiyaçlarını her seviyede karşılayacak niteliktedir.