Çalışma Saatleri
09:00 - 18:00

Taşınma Hizmetleri

Evrensel Teknoloji geniş ve yetkinlikleri yüksek servis kadrosu ile müşterilerine Profesyonel Taşınma ve…

Evrensel Teknoloji geniş ve yetkinlikleri yüksek servis kadrosu ile müşterilerine Profesyonel Taşınma ve Yer Değiştirme Hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, kurumların yeni bir lokasyona taşınırken ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli servisleri hızlı ve güvenilir bir şekilde ihtiyacı oldukları anda sunmayı amaçlamaktadır. Taşıdığımız sistemler, son derece hassas olduklarından dolayı Evrensel Teknoloji, konuyla ilgili ciddiyetini planlama ve uygulama aşamasındaki titizliğiyle göstermektedir. Bu servis kapsamında müşterilerimizin yeni çalışma ortamlarına geçiş için gerekli olan tüm operasyonel süreçler ve hizmetler adım adım planlanmaktadır. Bu plan çerçevesinde tüm hizmet operasyonu anahtar teslim hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.
Evrensel Teknoloji olarak her taşıma hizmeti bir proje olarak ele alınır, oluşabilecek majör ve minör sorunları önceden araştırılıp, taşıma esnasında izlenecek yedekleme ve zamanlama stratejileri planlanır. İhtiyaç olacak insan kaynağı ve görev dağılımları, taşınma için gerekli olacak zaman, envantere göre yeterli araç ve ekipmanlar belirlenir. Oluşabilecek risklerin müşteri ile karşılıklı mutabakat ile netleştirilmesi ve oluşmaması için gerekli önlemlerin karşılıklı olarak alınması, müşteri memnuniyetini arttıracak hizmetin sağlanması açısından kritik bir önem taşımaktadır.